Formål

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft

I mange jobfunktioner er det nødvendigt at tale til et større eller mindre forum. Er du nervøs ved tanken? Hvad fortæller dit kropssprog om dig? Din stemmeføring?

Få nogle gode råd og afprøv dig selv på kurset, så du virker sikker, kompetent og motiverende næste gang, du skal præsentere et nyt projekt, holde tale eller andet, hvor du har publikum på.

Dit budskab skal ud klart og tydeligt, uden unødig støj.

Hvilket sprog skal du bruge – til hvilken målgruppe?

Start, midterdel, afslutning på en god tale/præsentation

Hvordan bruger du de forskellige hjælpemidler bedst?

Præsentationer der virker

Hvor mange slides? Hvor megen tekst?

Mange underholdende, korte øvelser, som aktiverer dig, og får dig til at huske, det du lærer.